NEN 3140 Implementatie

Uw gebouw beschikt over een elektrische installatie.

In het Bouwbesluit 2012 staat opgenomen dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de elektrische installatie. Deze moet adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden.

Daarnaast stelt de verzekeraar van het pand vaak dat de installatie moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in NEN 3140. Als een eigenaar zich hieraan houdt, voldoet hij automatisch aan de elektrische veiligheideisen van het Bouwbesluit.

 

WK Solutions kan u adviseren op het gebied van deze bedrijfsvoering op basis van de NEN3140.

WK Solutions kan u bijstaan met:

  opstellen inspectieplan;

  beoordelen inspectierapporten;

  opstellen van een aanwijsbeleid;

  opstellen van werkprocedures;

  beheren van uw tekeningen;

  ondersteunen installatieverantwoordelijke of functioneren als gedelegeerde installatieverantwoordelijke;

  opstellen van een inspectieperiodiek van uw installatie;

  opstellen van een inspectieperiodiek van uw arbeidsmiddelen.

WK Solutions         Apollolaan 35         6373 HA  Landgraaf        +31 (0)6 16755207         info@WK-Solutions.com